stappenplan(12 tot 18 maanden)

O   stap 1:  bepaal uw maximale hypotheek

O   stap 2:  bepaal uw budget en laat verkoopwaarde eigen huis taxeren

O   stap 3:  maak uw programma van eisen in WATKOSTBOUWEN en print deze uit

O   stap 4:  zoek een bouwkavel en vraag bestemmingsplan gegevens 

O   stap 5:  reserveer bouwkavel bij gemeente voor minimaal 4 maanden

O   stap 6:  selecteer architect op basis van goed gevoel en referentie (2 weken)

O   stap 7:  laat architect ontwerpschets maken op basis van geprinte pve (3 weken)

O   stap 8:  pas de keuzes in WATKOSTBOUWEN aan op basis van schets (1 dag)

O   stap 9:  vraag offerte hypotheek op basis van kavel, schets en budget (1 week)

O   stap 10: maak afspraak bij notaris 

O   stap 11: koop bouwkavel onder voorwaarden financiering

O   stap 12: laat architect schets indienen voor welstandsgoedkeuring (3 weken)

O   stap 13: rapporten bodem, sondering, funderingsadvies, archeologie (5 weken)

O   stap 14: rapporten asbest, bomenkap, sloop indien kavel is bebouwd (4 weken)

O   stap 15: bespreek met (interieur)architect binnenafwerking (5 weken)

O   stap 16: kies met architect voor aanbesteding aannemers (3) of bouwteam (1)

O   stap 17: laat architect bestek, tekeningen en berekeningen maken (4 weken)

O   stap 18: laat architect omgevingsvergunning aanvragen bij gemeente (1 week)

O   stap 19: laat aannemer(s) prijs maken op basis bestek en tekeningen (4 weken)

O   stap 20: bezoek showroom keuken, sanitair en tegels 

O   stap 21: controleer prijs aannemer op budget en bezuinig eventueel (2 weken)

O   stap 22: zet uw huis te koop en regel tijdelijk huuradres

O   stap 23: onderteken notarieel transport  kavelkoop en hypotheek (4 weken)

O   stap 24: onderteken aannemers overeenkomst

O   stap 25: wacht vergunning af ( 8 weken) en betaal leges aan gemeente

O   stap 26: aannemer start bouw en vraagt bouwwater- en bouwstroom aan (4 weken)

O   stap 27: laat electricien electraplan en beveiligingsplan maken (2 weken)

O   stap 28: laat interieurarchitect lichtplan en kasten ontwerpen (3 à 8 weken)

O   stap 29: laat tuinarchitect/hovenier tuinplan ontwerpen (3 à 8 weken)

O   stap 30: laat tekeningen maken van keuken, sanitair en kasten

O   stap 31: kies hang-en sluitwerk, stoffering, parket, raambekleding en zonwering 

O   stap 32: houdt bouwvergaderingen iedere 3 weken met verslaglegging

O   stap 33: kies leverancier energie

O   stap 34: lever woning op eventueel met Vereniging Eigen huis (1 dag)

O   stap 35: laat keuken plaatsen (1 à 2 dagen)

O   stap 36: laat stoffering aanbrengen (2 à 5 dagen)

O   stap 37: laat installaties naregelen (1 à 5 dagen)

O   stap 38: verhuizing 

O   stap 39: lever 8 weken na 1e oplevering opnieuw op na herstel gebreken 

O   stap 40: laatste termijn betalen aan aannemer