bedrijven

Architecten:

Deze website is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de materie van het (ver) bouwen en de kosten die hiermee gepaard gaan. Als architect kunt u in de voorlopige ontwerpfase slechts werken met budgetten die gebaseerd zijn op m³ richtprijzen of elementenbegrotingen. Welke kwaliteit en materialen in deze fase verwerkt zijn, is moeilijk te communiceren met de opdrachtgever of kost veel tijd. In persoonlijke gesprekken met de opdrachtgever zullen ruimte-relaties, sfeer, architectuur, licht, kleur en overige persoonlijke wensen naar voren komen.

Na het voorlopige ontwerp kunt u, de architect, de afmetingen voor woonruimtes gebruiken als leidraad voor het programma van eisen. De hoeveelheden zijn voorlopig berekend met formules en logaritmes, die een realistisch beeld geven van de te verwachten kosten. Ook heeft u meer inzicht in de samenhang van de keuzes die de opdrachtgever heeft gemaakt. Zo zal worden gelet op een consequente stijl in materialisering en vormgeving. De berekening die hieruit volgt kan dan aanleiding zijn tot het aanpassen van het ontwerp.

Het 'handboek' dat volgt uit deze website kunt u gebruiken als checklist voor alle mogelijke ruimtes zodat u zich kunt concentreren op het ontwerp. Tevens kunnen de geprinte Stabulijsten dienen als basis voor het Stabu-bestek.

Aannemers:

Als aannemer bent u de enig partij in het bouwproces die verantwoordelijk is voor de aanneemsom, begroot op basis van bestektekeningen (en bestek) van de architect. De prijzen, vermeld op deze website kunnen afwijken van uw specificaties. Dit komt doordat variabelen zoals regio, marktwerking, conjunctuur, actualiteit (prijs-stijgingen/dalingen), kortingen e.d. op voorhand niet zijn in te schatten.

Leveranciers:

Het Wat Kost Bouwen Team probeert zoveel mogelijk een accurate richtprijs te geven voor de gemaakte keuzes van de bezoeker. Natuurlijk kan het zijn dat u als leverancier een andere prijs hanteert of alternatieven heeft. 

 

reken in detail uit hoeveel uw nieuwe woning kost